Logo Stopzevling Logo Spinoco partnera Stop Zevling Partner projektu

Rozcestník sportů

Kontaktujte nás

Hloubětínská Smeč 18.5. 2019

V souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. zájemce odesílající registrační formulář s osobními údaji automaticky s odesláním poskytuje souhlas s použitím osobních údajů, obsažených v registračním formuláři, pořadateli SPORT JAMU pro účely interního zpracování a uchování v databázi.

Hypno Footvolley Cup 2019 | Beach Park Mlékojedy 29.6.2019

V souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. zájemce odesílající registrační formulář s osobními údaji automaticky s odesláním poskytuje souhlas s použitím osobních údajů, obsažených v registračním formuláři, pořadateli SPORT JAMU pro účely interního zpracování a uchování v databázi.

Stop Zevling Sport Jam 10.9.2022

V souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. zájemce odesílající registrační formulář s osobními údaji automaticky s odesláním poskytuje souhlas s použitím osobních údajů, obsažených v registračním formuláři, pořadateli SPORT JAMU pro účely interního zpracování a uchování v databázi.

Czech Footvolley Open 4 (2.11.2019)

V souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. zájemce odesílající registrační formulář s osobními údaji automaticky s odesláním poskytuje souhlas s použitím osobních údajů, obsažených v registračním formuláři, pořadateli SPORT JAMU pro účely interního zpracování a uchování v databázi.

Footvolley Hypno Open Air 27.6. 2020

V souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. zájemce odesílající registrační formulář s osobními údaji automaticky s odesláním poskytuje souhlas s použitím osobních údajů, obsažených v registračním formuláři, pořadateli SPORT JAMU pro účely interního zpracování a uchování v databázi.

Street for Art

Street for Art vol.4

(19. – 28.5.2011)

Praha

 

Středobodem čtvrtého ročníku festivalu Street For Art se stala Zóna Ideál v Centrálním parku Jižního Města u stanice metra Opatov. Podle ideového návrhu Davida Kašpara a umělce Jana Pfeiffera ho navrhl liberecký architektonický ateliér Mjölk. Vznikla tak plocha 30 x 30 m, tedy 900m2 ideálního náměstí. Pro návštěvníky festivalu bylo navrženo tak, aby si mohli svobodně a libovolně sami upravit funkci, vzhled a tvar vybavení, mobiliáře a sestavit si tak ten nejlepší veřejný prostor.

 

Festival Street For Art se tak tematicky posunul k obecnému tématu veřejného prostoru. Motem fesetivalu se stalo skandinávské rčení „lidé jsou tam, kde jsou lidé“.

 

Zásadní součástí festivalu bylo 5 tématických debat odborníků a veřejnosti. Debatovalo se na téma vztahu veřejného prostoru

 

k architektuře, umění, lidem, pohybu a krajině. Každé z debat se účastnilo na dvě desítky diskutujících. Debaty jsou zdokumentovány jednak tzv. zákresy myšlenkových map a zvukovou nahrávkou.

 

Součástí festivalu byla i výstava Billboard Ideál. Pět výtvarnic dostalo k dispozici plochu jednoho billboardu na jeden měsíc. Vernisáž proběhla při projížďce v autobusu Škoda RTO a byla spojena i s prohlídkou normalizačních soch umístěných ve veřejném prostoru Jižního Města pod vedením Pavla Karouse.

 

Během festivalu proběhlo 5 edukačních dílen pro školy. Žáci navrhovali ideální cyklistickou helmu, debatovali o tom, jak se chodí ve světě do školy, o proměnách města během staletí a absolvovali dílnu O městě a lidech s Janem Pfeifferem.

 

Závěrečná sobota festivalu přivítala mezinárodní konferenci Some Ideas For Better Cities. Hostitel Matthias Rick z berlínských Raumlabor pozval přední evropské architekty a urbanisty.

 

Stop Zevling zde zajišťoval časosběr pro Zónu Ideál a pomocnou produkci při stavbě projektu Blackville.

© copyright 2023 | Stopzevling Všechna práva vyhrazena